småkrypsexkursion till Sjöbo-Knäppans naturreservat

Sjöbo-Knäppans naturreservat

Entomologiska Föreningen Östergötland bjuder in till en småkrypsexkursion till Sjöbo-Knäppans naturreservat. Vi kikar på de olika miljöerna hage, lövskog, sumpskog och kalkkärr och letar kryp tillsammans. Vi kommer ha flera […]

Hittar du inte vad du söker?