Motala verkstad 200års Jubileum!

2022 firar det anrika företaget Motala Verkstad 200år! Motala Verkstad har satt Motala på kartan. Det är vi stola över och det gamla verkstadsområdet är idag ett populärt område för Motalabor och besökare. Kom och upplev området under jubileumsåret.

Motala verkstads betydelse

Motala Verkstad började som reparationsverkstad till kanalbygget och växte sedan så att man i mitten av 1800-talet blev en av landets ledande industrier. Motala Verkstad kallas idag ”Den svenska verkstadsindustrins vagga” och har haft stor betydelse för Motala, rent industriellt men också med alla arbetare som bosatte sig i området med sina familjer så att det blev ett eget brukssamhälle kring verkstaden. På 1830-talet bodde det mer än 500 människor i orten runt verkstaden, men bara 75 i Motala köping. Motala stad och bruksorten slogs samman 1948.

Området idag

Gamla  Motala verkstadsområde används flitigt som rekreationsområde av Motalabor och besökare. Läget mellan Motala hamn och Borenshults slussar är lätt att nå för de som går eller cyklar på de gamla dragvägarna längs kanalen.

Sommartid har Motala Industrimuseum öppet. På museet får man en överblick över den stora produktionen och historia om Motala verkstad.

I den röda varvbyggnaden mittemot klockstapeln hittar ni Intresseföreningen Motala Verkstads  utställning om det sociala livet vid gamla Motala verkstad. 

Aktiviteter i gamla Motala Verkstads område

Hittills under året har det varit mycket på gång i området, men ännu finns det aktivitet kvar.

Hittar du inte vad du söker?