Brunneby Gårdskyrka

Den otroligt söta Brunneby kyrka har troligtvis byggts 1270 som gårdskyrka till Brunneby och användes då som privat kapell. Kyrkan var från början en tredjedel mindre än idag. På 1400-talet tillkom den östra delen. Man kan se på de tjocka väggarna och fasade fönstergluggarna att kyrkan också byggdes för att vara en försvarsfästning. Gården tog över kyrkan när den 1828 upphörde att vara församlingskyrka och den inreddes till sädesmagasin. På 1970-talet återställdes kyrkan som gudstjänstlokal. Kyrkan ligger på gårdsplanen till Brunneby gård. Kyrkan förvaltas av Statens fastighetsverk. Kyrkan har bevarat sin karaktär som gårdskyrka och tillsammans med de välbevarade mangårdsbyggnaderna och den kringliggande parken utgör de en värdefull kulturhistorisk bebyggelsemiljö. Kyrkan ägs idag av staten och ägaren till Brunneby gård ansvarar för verksamheten.

Bilder

Hitta hit

Hittar du inte vad du söker?