Chillspace

”Chillspace” är en naturlig samlingspunkt på skolgården. En gestaltad plats som består av ett ”golv” skapat av en grön ellips av betonggräs, inuti fyra ”grindstolpar” av stenpelare med en skulpterad överdel, sju sittstenar av röd granit och ett vårdträd.
Konstnär är Agneta Stening och verket kan nyttjas av eleverna på Skolgårda skola.

Bilder

Hitta hit

Hittar du inte vad du söker?