Dubergska gården

Mitt i Gamla stan ligger  det anrika blå kulturhuset Dubergska gården. Huset är en erkänd utställningsplats för både etablerade konstnärer, nya förmågor och elevutställning och är även hemvist för Motalas konstförening. Huset ägs av Motala kommun och lånas ut kostnadsfritt till konstnärer, föreningar eller andra verksamheter som vill ställa ut sin verk. 

Dubergska gården är från början en skolbyggnaden som uppfördes 1860 av Didrika Duberg. Enligt stadgarna skulle skolan ”wara en läro-anstalt för obemedlade föräldrars döttrar, att der erhålla en för qwinnor af arbetarklassen passande uppfostran, det är, att bildas till gudfruktiga, arbetsamma, tarfliga och ordentliga tjenstehjon, makar och husmödrar”. Didrika Duberg dog 1869 och begravdes på Motalas gamla kyrkogård. Skolan fortsatte dock verksamheten till 1910 då nya idéer hade trängt igenom och fonden ändrades för andra ändamål. Några föremål från Dubergska skolan finns för övrigt bevarade på museet i Charlottenborg.

Bilder

Hitta hit

Fler aktiviteter

Det finns mycket att upptäcka i vår kommun. Kanske du även kan vara intresserad av detta.

Hittar du inte vad du söker?