Härlig vandring genom fyra naturreservat

För den som vill ge sig ut på en ordentlig skogspromenad passar den här vandringen utmärkt. Den är på 1,2 mil och går genom naturreservaten Fågelmossen, Bromossen, Stora Boda och Hästtumla tallskog. Vandringen går genom myrmarker som på vissa sträckor kan vara ordentligt blöta.

Anordnad parkering finns vid Fågelmossens naturreservat. Vid entrén till fågelmossens naturreservat möts man av en kolarkoja som man kan gå in i. Intill finns en skylt som berättar om hur man tillverkade kol och det ensamma och ansträngande livet kolaren hade som bodde i kojan. Här finns också grillplats, vindskydd och informationsskyltar. Genom Fågelmossen finns öppna myrar, vacker renlav och vitmossa breder ut sig över hällmarker. Den centrala delen av reservatet består av fuktig, mossbeklädd myrmark som utgör ungefär hälften av reservatets storlek och den andra hälften av gammal skog.

Nästa naturreservat man vandrar in i är Bromossen. Här finns flera ovanliga arter, till exempel den rödlistade raggbocken och den hotade dvärgbägarlaven. Här är vacker och varierad natur med barrnaturskog och kombinationen av gles hällmarksskog och myrmarker gör Bromossen till en karakteristisk tjäderskog. En annan skogshöna som funnit sig till rätta här är Orren.

I Stora Boda är det varierande natur som karaktäriseras av häll- och myrmark med barrnaturskog. Den torra döda veden man ser på flera platser ger både mat och husrum till flera arter som har det svårt i de hårt brukade skogarna. Stora Boda är ett riktigt skogsfågelområde. Under olika årstider kan man bland andra höra ugglor, orrspel, tjäder och sångfåglar som dubbeltrast, trädlärka, trädpiplärka och rödstjärt. I Stora Boda finns en informationstavla och ett bord md bänkar.

På vägen tillbaka fån Stora Boda kommer man in i Hästtumla Tallskog. Här är det en talldominerad barrskog, som är viktig för bevarande av de arter som lever i äldre barrskogsmiljöer. Här trivs ovanliga arter av mossor, lavar och svamp och karaktäriseras av myr och skog blandat. Vissa årstider kan marken på flera ställen i Hästtumla Tallskog vara ordentligt blöta.

Märkningen är tydlig, följ den orangea märkningen som kompletteras med pilar och kartor på strategiska platser.  Sträckan är en rundslinga på 1,3 mil. Beroende på terrängen är vandringen rätt krävande och tar drygt 4 ½ timme i normal takt.

Anordnad parkering finns vid Fågelmossens naturreservat. För mer information, kartor och vägbeskrivning titta på  naturkartan.se 

Fler aktiviteter

Det finns mycket att upptäcka i vår kommun. Kanske du även kan vara intresserad av detta.

Hittar du inte vad du söker?