Östgötaleden Skönnarboleden

Leden är en rundslinga på sammanlagt 10 kilometer, men man har möjlighet att bryta av promenaden på ett flertal ställen, utan att behöva gå samma väg tillbaka.  Längs Skönnarboleden finns en citatslinga med texter av författaren Arvid Fredriksson, född och verksam i Tjällmo, som är illustrerade av hans dotter Maria Tronnersjö.

Startplatsen är Kristinefors.

Leden gå genom skogslandskap med insprängd jordbruksmark och torp. Under den första sträckan från starten vid Kristinefors passerar man först fall och håll-dammar – minnesmärken från järnhanteringen och den efterföljande sågverks-industrin. Områdets historia går tillbaka till 1382. Uppe vid kvarnruinen  kan man beundra det stora vattenhjulet, som invigdes 2002 och som nu har fått en liten räckhammare att driva.

Sedan löper leden vidare på vägar och stigar genom skog av varierande ålder. En torpruin (Köhlershult) och en kolarplats med kolarkoja får man se på den norra slingan genom skogen. Därefter promenerar man längs Skönnarbosjön  med chans till vackra vyer. Norr om sjön går leden ut mot en udde dit man kan ta sig för en paus och ett dopp. Här ligger också en av grillplatserna längs leden vid ett vindskydd intill strandkanten. Sista delen av vandringen slutar uppe på Tyleklint  och därifrån har man en vidunderlig utsikt.

Kartor finns uppsatta på flera ställen till vandrarnas hjälp.

För merinformation och karta gå in på naturkartan

Fler aktiviteter

Det finns mycket att upptäcka i vår kommun. Kanske du även kan vara intresserad av detta.

Hittar du inte vad du söker?