Svenskt porslinsmuseum

I norra delen av Motala, närmare bestämt i Godegård, finns en pärla bland museer. Svenskt porslingsmuseum är Sveriges största porslinsmuseum och ligger vackert beläget vid Godegårds säteri. Herrgården har en spännande historia och en tät relation med just porslin. Redan i början av 1600-talet fördes holländska fajanser till Godegård, eftersom dåvarande ägarfamiljen de Geer kom från Valloniet. När nästa ägarfamilj Grill tog över kom mängder av kinesiskt porslin till säteriet eftersom familjen var en del av det Ostindiska kompaniet.

Museet är uppdelat i två delar där porslinsmuseet är den ena. Här visas svensk porslinstillverkning från bland annat Rörstrand, Gustavsberg och Lidköping från 1750-talet fram till våra dagar med tallrikar i kronologisk ordning, dukningar och miljöer. Många besökare känner igen porslin från olika delar av sitt liv. Den andra delen av museet är ett bruksmuseum där gårdens liv och historia visas dels via de olika byggnadernas naturliga miljöer och interiörer, dels i historiska montrar och genom bruksmiljön i sin helhet.

I en av säteriets flyglar hittar ni museets mysiga servering där ni kan dricka kaffe och fylla på energin med något gott i en fantastisk miljö.

Ikon för säsongsöppet

Hitta hit

Hittar du inte vad du söker?