Upptäck själv! – Historiska platser i Motala

En 15 km lång promenad eller cykeltur genom historiens Motala.
Följ GPS-koordinaterna med start vid Platen skolan och mål i Råssnäs.

1. FOLKETS PARK

Vi startar promenaden genom att ta oss till inången till det ursprungliga Motala Folkets Park som låg vid Platengymnasiet. Dansbanor, scen och stånd revs på 1970-talet. Då hade det redan byggts ett nytt folkparksområde i södra Varamon, som nu också är rivet.

Plats: Parkeringen vid Platengymnasiet norra ingång
Koordinater: 58.5456529, 15.0509557

2. MOTALA VERKSTADS KOMMUNHUS, SENARE MOTALA BIBLIOTEK

Motala Verkstad var en egen kommundel, skiljd från övriga Motala, med eget styre fram till 1948. Man hade eget köpcentrum och byggde bland annat eget badhus på Verkstadsvägen. Där Sporthallen idag ligger, låg gränsen till Motala. Ända fram på 60-talet fanns det spänningar främst mellan ungdomar från Motala Verkstadsområdet och själva Motala stad.

Plats: Gå ner till Östermalmsgatan i nära lilla Coop.
Koordinater: 58.5468845,15.0575493

3. MINNESMÄRKE ÖVER FRASER OCH CARLSUND

Daniel Fraser, föddes 1787 i Skottland. 1822 kontrakterades han av von Platen för att starta upp ett av Sveriges första större verkstadsindustrier, AB Motala Verkstad. Han planlade verkstaden, dess förste ledare och bodde Charlottenborgs slott fram till sin död 1849. Daniel Frasers namn lever kvar i Motala via namnet på en gata samt hans grav på kyrkogården vid Motala kyrka samt på en av stadsbussarna. Otto Carlsund föddes 1809 i Karlskrona. Innan han började som elev vid Motala Verkstad hade han varit kapten och fartygskonstruktör. Han efterträdde Daniel Fraser som ledare för Motala Verkstad 1843 till 1870 och blev bland annat känd för sina ånglok och havsgående skepp av stålplåt

Plats: Gå ner till treöresbron vid Gamla Motala verkstad och kanalen
Koordinater: 58.5455252, 15.0655054

4. INDUSTRIMUSEET

Därinne finns en mycket intressant samling från
Motala verkstads historia och föremål tillverkade vid
Motalas olika industrier.

Plats: Gå 300 meter österut längs
kanalen.
Koordinater: 58.5478376, 15.0683763

5. MOTALA VERKSTAD, LOKVERKSTAD

Titta på byggnaderna, så vackra! De var industrins vagga i Sverige. Läs beskrivningen vid loket.

Plats: Gå ytterligare 200 österut.
Koordinater: 58.5491066, 15.0695914

6. STRÖMMEN/ SJÖBO-KNÄPPANS NATURRESERVAT

Bron som ni gått över transporterade slagg från järnhanteringen på Motala verkstad. Den dumpades här, titta på marken bara. Här börjar nu ett vackert naturreservat med gångstig längs stranden. Väl värt att ta en eftermiddagspromenad här med fikakorg en annan gång. Grillplats finns också.

Plats: Fortsätt österut nästan fram till
slussarna.
Koordinater: 58.5532513, 15.0815024

7. BORENSHULTS SLUSSTRAPPA

De tog tre år att bygga och blev klar 1825. Höjdskillnaden mellan sjön Boren och kanalen är drygt 15 meter, vilket gör slusstrappan med de fem slussarna till kanalens brantaste slusstrappa. Ett par tusen båtar trafikerar kanalen varje säsong.

Plats: Gå till slussarna.
Koordinater: 58.5558470, 15.0783783

8. MOTALA SMEDJA/ VARV

Här låg en smedja som från 1810 försåg kanalarbetarna bl.a. med spett, spadar och hackor när Göta kanal grävdes. Den var föregångare till Motala verkstad som startade 1822 på andra sidan kanalen. Platsen användes från 1855 som fartygsvarv ända fram till 1940. Klockan klämtade kl. 6 för att väcka arbetarna och kl. 22 för att tala om att det var dags att sova. Läs mer på skylten.

Plats: Fortsätt längs södra kanalstranden tills du kommer till en klockstapel.
Koordinater: 58.5495202, 15.0689439

9. VRÄKNEBRO/ CHARLOTTENBORG

Ursprungligen hette gården Vräknebro och anses ha varit en del av Vadstena Klosters godsinnehav under medeltiden. Lagman Trolle som bodde på gården 1502, byggde sannolikt slottskällarens två stora gråstenvalv. 1651 fick greve Ludwig Lewenhaupt gården av drottning Kristina som tack för sina insatser under 30 åriga kriget. Ludwig gav godset namn efter sin hustru Charlotte. På 1700-talet hade man byggt stora kar på slottets tredje våning för att odla fisk. En kall vinter frös karen sönder. Vattnet skadade tredje våningen och mellanbjälklaget svårt så att näste ägare rev övre delen av slottet. 1984 startade Motala Musei- och Hembygdsförening Motalamuseum i slottet. De drev museet till 2016 när Motala kommuns Kulturenhet övertog ansvaret och slottets utställningar.

Plats: Charlottenborg slott
Koordinater: 58.5407327, 15.0635138

10. LUXOR

Radiofabriken Luxor bildades 1923 av Axel Holstensson. Efter att ha haft sin produktion av radioapparater i två små hus, byggdes denna fabrik i slutet av 1920-talet. På andra sidan gatan låg fd hästskofabrikörenens bostad som användes som kontor. Här var man kvar fram till att den nya fabriken nära Varamon stod färdig 1948.

Plats: Korsningen Strandvägen /Vadstenavägen
Koordinater: 58.5319639, 15.0454964

11. BOPLATS VID STRÖMMEN

Inför dubbelspårsbyggnationen 1999 gjordes provgrävningar här. Resultatet var överraskande. Här fanns lämningar från stenålder ända fram till nutid. Alltså, kontinuerlig bosättning har funnits här från det att människan kom hit. Tala om gammal ort! Grävningar utfördes under flera år och 100.000-tals fynd kom upp i dagen bara på ytan av två normalstora tomter. Platsen satte Motala på den arkeologiska kartan, som en av de intressantaste platserna i norra Europa.

Plats: I närheten av järnvägsbron längs Strömmen.
Koordinater: 58.5331280, 15.0450850

12. MOTALA KUNGSHUS, SENARE GÄSTIS

Den första anteckningen om Motala finns i ett dokument från 1282. Gustav I Wasa beslutade 1552 att Kungsgården i Motala skulle återuppbyggas med ny mangårdsbyggnad och
flera andra byggnader. Sju byggnader och fiskeanläggningen skulle renoveras. Runt strömmen på båda sidor ägde kloster och adliga mark. När danskarna under ledning av Rantzau anföll Motala vintern 1567 brändes Kungsgården ner. Förmodligen dröjde det till 1611 innan Hertig Johan byggde nytt på platsen. Under marken finns lämningar av den källare som då byggdes och kom att användas fram till 1900-talet. Under årens lopp ombyggdes huset flera gånger, sista gången 1845. Då fungerade det som Gästgiveri och kallades Hotell Prins Carl. När rv 50 fick ny genomfart i Motala 1963-4 revs det som då kallades ”Gästis”.

Plats: Andra sidan järnvägsbron längs strömmen.
Koordinater: 58.5330319, 15.0432759

13. RESERVELVERK

Om något skulle gå fel med elförsörjningen kunde Motala få el från detta kraftverk

Plats: Gå över strömbron till Verkstadsvägen som går från Hamnpiren.
Koordinater: 58.5340104, 15.0494319

14. MOTALA BRYGGERI

När kanalen byggdes gick det åt stora mängder öl till arbetarna. Därför startades yrkesmässig tillverkning på 1810-talet. Denna byggnad uppfördes 1895. Det har funnits många bryggerier i Motala; Lindéns Bryggeri, Motala Bryggeri, Motala Verkstads Nya Bryggeri, C.F. Nordhs Bryggeri, Bryggeriet Oscar, Strömbergs Bryggeri, Ströms Bryggeri, Motala brygghus och nu Fors bryggeri.

Plats: Fortsätt på Verkstadsvägen.
Koordinater: 58.5339719, 15.0472999

15. LILLA SJÖN, SKALLAR

Den lilla sjön var 50 meter tvärs över och delvis täckt av näckrosblad. På dess botten har människor för 7.700 år sedan byggt flera ”stengolv”. Ett var 14 x 12 meter. I mitten av det fann man skallar från 11 vuxna och skelett från ett barn. Flera av de vuxna hade läkta skador som tyder på att de fick jobba för sin överlevnad men också att man tog hand om varandra. Några av skallarna var monterade på pålar så de kunde ses ovanför vattenytan. Där fanns också gravgåvor gjorda av sten, horn, trä, näver och ben. Längs kanterna låg skelettdelar från vilt. Vid Dags mosse utanför Alvastra fanns också tidiga boplatser.

Plats: Gå tillbaka, över slussbron och fortsätt till Coop.
Koordinater: 58.5351990, 15.0471960

16. NORRA KANALJORDEN

Härifrån och till Motala ström var det en liten ås som skiljde vattnen åt. Här har människor levt på båda sidor strömmen i 8.000 år. Efter istiden hade de kommit från östra Asien, nordösteuropa och från Västeuropa för att kolonisera det som skulle bli Sverige. De hade blå ögon och ljust till brunt hår. Födan bestod av fisk, vilt, hasselnötter och andra växter. Här vid åmynningen fanns det ett rikt utbud av mat.

Plats: Gå ner till kanalbanken.
Koordinater: 58.5348996, 15.0453003

17. MOTALA KYRKA

Den nuvarande kyrkan från 1700-talet är byggd på 1200-talets romanska kyrka. Om man åker till Ask kan man se hur Motala kyrka såg ut fram till 1600-talet. Nere vid strömmen låg också ett kapell.

Plats: Gå mot centrum och Stora torget så ser du kyrkans vita klockstapel.
Koordinater:58.5352509, 15.0388030

18. FÖRSTA SKOLAN: SKOLGATAN 1 F

Här byggdes Motalas första skola 1838. Den räddades från rivning för 20 år sedan och är nu hyreshus.I början av 1900 byggdes Strandskolan på samma tomt, men den har blivit ersatt av flerfamiljshus.

Plats: Gå till församlingshemmet.
Koordinater: 58.5356506, 15.0327780

19. SKYTTEVALL HÖG

Under Nordiska sjuårskriget 1563 – 70 trängde dansk trupp upp till Motala men tog sig inte över Motala ström. Vintern var hård och den svenske befälhavaren i Motala, Anders Rålamb, var rädd att de skulle ta sig över isen om den lade sig i viken. Hans manskap grävde därför upp skyttevallar mellan Motala ström och Råsnäsudden. Resterna av dessa kan man se på tre ställen. Denna är ca. 30 m.

Plats: Gå vidare mot Väster och Råssnäs. Innan badplatsen.
Koordinater: 58.5291281, 14.9942619

20. SKYTTEVALL LÅNG

Under Nordiska sjuårskriget 1563 – 70 trängde dansk trupp upp till Motala men tog sig inte över Motala ström. Vintern var hård och den svenske befälhavaren i Motala, Anders Rålamb, var rädd att de skulle ta sig över isen om den lade sig i viken. Hans manskap grävde därför upp skyttevallar mellan Motala ström och Råssnäsudden. Resterna av dessa kan man se på tre ställen. Denna är nära 600 meter lång.

Plats: Gå vidare förbi båtklubbarna och vänster innan Bouleplanen ut mot Råssnäsudden.
Koordinater: 58.5282592, 14.9814419

Hittar du inte vad du söker?