Visionärens vinkelben

Ljusskulpturen Visionärens vinkelben stod klar i augusti 2003 och är placerad ca 400 meter från stranden vid Folkets Hus. Skulpturen symboliserar en stiliserad passare som från Platens punkt i Motalaviken avgränsar den solfjäderformade stadsplanen. Fontänen som sprutar upp vatten ca 30 meter anses vara den punkt där Platen befann sig när han ritade stadsplanen. Motala är förverkligandet av visionärens idé som stad vid Göta kanal. Visionärens vinkelben är ett bidrag till idén om Motala som knyter samman dåtid, nutid och framtid.

Bilder

Hitta hit

Hittar du inte vad du söker?