Birgittas Udde

Vid en udde i sjön Boren hittar man resterna av en medeltida storgård som anlades i början av 1200-talet. Gården ägdes av Ulf Gudmarsson, som gifte sig med den mycket unga Birgitta. Tillsammans fick de åtta barn. Birgitta blev senare helgonförklarad och en av vår historias mest kända person.

Mer om Birgittas Udde

Ulf och Birgittas gård bestod av ett stenhus med källare och ett par låga träbyggnader. Delar av valvet till källarnedgången finns fortfarande kvar. På medeltiden var det vanligt att man byggde försvarsanläggningar vid större gårdar. De idag torrlagda vallgravarna skyddade gården från rövare som kunde attackera från landsidan. Förmodligen fanns det en vindbrygga, en uppfällbar bro, vid den södra vallgraven.

Från parkeringen finns det olika vandringsleder som tar dig till udden, längs vägen passerar man många intressanta platser.

Hitta hit

Fler naturområden

I Motala kommun finns 21 olika naturreservat som tillsammans med många andra friluftsområden bjuder in till egna strövtåg och upptäckter.

Hittar du inte vad du söker?