Fågelmossens naturreservat

Vid entrén till fågelmossens naturreservat möts man av en kolarkoja som man kan gå in i. Intill finns en skylt som berättar om hur man tillverkade kol och det ensamma och ansträngande livet kolaren hade som bodde i kojan. Här finns också grillplats, vindskydd och informationsskyltar.

Mer om Fågelmossen

Här finns öppna myrar, vacker renlav och vitmossa breder ut sig här över hällmarker. Den centrala delen av reservatet består av fuktig, mossbeklädd myrmark som utgör ungefär hälften av reservatets storlek och den andra hälften av gammal skog.

Härifrån utgår också en markerad vandringsled runt i Fågelmossens naturreservat och tillbaka till parkeringsplatsen på 2,5km. Vill man kan man gå längre och fortsätta mot Hästhumla, Bromossen och Stora Boda naturreservat. Vid stora Boda finns grillplats och bord. Totalt är den långa vandringsleden 1,2 mil och tar drygt 5 timmar att vandra.

Vissa sträckor är väldigt blöta, så höga vattentäta kängor eller stövlar är att föredra.

Play Video

Hitta hit

Fler naturområden

I Motala kommun finns 21 olika naturreservat som tillsammans med många andra friluftsområden bjuder in till egna strövtåg och upptäckter.

Hittar du inte vad du söker?