Hästtumla tallskog naturreservat

Hästtumla tallskog ligger mellan Motala, Borensberg, Tjällmo och Godegård och i anslutning ligger också naturreservaten Fågelmossen, Bromossen och Stora Boda.

Mer om Hästtumla tallskog naturreservat

I reservatet är det en talldominerad barrskog som är viktig för bevarande av de arter som lever i äldre barrskogsmiljöer. Ovanliga arter av mossor, lavar och svamp trivs här vilket är ett resultat av den relativt orörda och gamla skogen. Här häckar både sparvuggla och pärluggla i gamla ihåliga träd. Intill leden i nordväst sitter en stor fågelholk avsedd för just pärluggla. I Hästtumla står träden glest på ett tunt jordtäcke, ett tecken på att skogen tidigare härjats av skogsbrand. Idag kan så kallade naturvårdsbränningar genomföras för att gynna dom växter och djur som är beroende av återkommande skogsbränder. Förutom barrnaturskog karaktäriseras naturreservatet av häll- och myrmosaik (myr och skog blandat).

En vandringsled finns som knyter ihop dom fyra naturreservaten med start och karta vid Fågelmossens naturreservat. Totalt är den långa vandringsleden 1,2 mil och tar drygt 5 timmar att vandra I Stora Boda finns också informationstavla och fikabord. Ledsträckan inne i själva Hästtumla är dock drygt en kilometer.

Vissa sträckor av naturreservaten är väldigt blöta, så höga vattentäta kängor eller stövlar är att föredra.

Hitta hit

Fler naturområden

I Motala kommun finns 21 olika naturreservat som tillsammans med många andra friluftsområden bjuder in till egna strövtåg och upptäckter.

Hittar du inte vad du söker?