Sjöbo-Knäppan

Sjöbo-Knäppans naturreservat ligger vackert ligger utmed Borens strand, 4 km öster om Motala. I området finns ett fågeltorn lummig lövskog, hagmarker och orkidérika kalkrikkärrkärr. Reservatet ligger på gammal kulturmark och har brukats som betes- och slåttermark sedan lång tid tillbaka. Besök också ”Gröna plan” mitt i området med grillplats, badplats och brygga. Gröna plan sägs ha varit ett populärt tillhåll redan på 1800-talet bland annat för arbetarna på Motala verkstad som kom hit och hade picknick sina lediga söndagar.

Bilder

Mer om Sjöbo-Knäppan

I Sjöbo-Knäppan finns ett antal skyltade vandringsstigar som går genom reservatet från slaggbron över Motala ström i väster, till Hulthagekärret i öster. Delar av vandringsstigarna, exempelvis mellan Sjöbotorpet och Gröna plan är tillgänglighetsanpassade.

Man kan komma med bil och cykel till reservatets norra del, vid torpet Sjöbo,där det finns parkering. Man kan också parkera och komma från slaggbron och utöver det finns flera gångstigar till reservatet.

Slaggbron, som är en av vägarna in i reservatet, känns nästan lite hemlig. Från början av 1800-talet fram till 1961kördes slagg, rester från Motala verkstads metalltillverkning, över bron och tippades på slaggbacken på andra sidan. Man kan se spåren av det i marken än i dag. En vacker bro och en härlig plats att se ut över Motala ström och sjön Boren och följa naturens skiftningar.

Hitta hit

Fler naturområden

I Motala kommun finns 21 olika naturreservat som tillsammans med många andra friluftsområden bjuder in till egna strövtåg och upptäckter.

Hittar du inte vad du söker?