Stora Boda

Stora Boda naturreservat ligger mellan Motala, Borensberg, Tjällmo och Godegård och i anslutning ligger också naturreservaten Fågelmossen, Bromossen och Hästtumla tallskog.

Här är varierande natur som karaktäriseras av häll- och myrmark med barrnaturskog. Den torra döda veden som syns på flera platser ger både mat och husrum till en rad arter som har det svårt i de hårt brukade skogarna.

Mer om Stora Boda

Fågelintresserade har hittat rätt plats. Reservatet är ett riktigt skogsfågelområde. Under vårvintern kan man få höra ugglor och orrspel om man har tur. Lite längre fram på vårkanten är det tjäderspelens tid och därefter tar barrskogens sångfåglar vid med dubbeltrast, trädlärka, trädpiplärka och rödstjärt bland andra. Det kan också hända att man under varma nätter i juni kan höra ljudet av nattskärrans urtidsliknande, surrande ljud över hällmarkerna.

Här finns en plats för parkering med en informationstavla med karta och ett fikabord. Härifrån kan man välja att gå en tre kilometer lång led runt Stora Boda naturreservat.

En vandringsled finns som knyter ihop dom fyra naturreservaten. Vid Fågelmossens naturreservat finns också en informationstavla med karta och grillpalts. Totalt är den långa vandringsleden 1,2 mil och tar drygt 5 timmar att vandra.

Vissa sträckor av naturreservaten är väldigt blöta, så höga vattentäta kängor eller stövlar är att föredra.

Hitta hit

Fler naturområden

I Motala kommun finns 21 olika naturreservat som tillsammans med många andra friluftsområden bjuder in till egna strövtåg och upptäckter.

Hittar du inte vad du söker?