Tälleberga kyrka

Tälleberga kyrka är ett gigantiskt flyttblock vars volym är ca 1 000 kubikmeter. Vikten beräknas till ca 2 500 ton. Blocket består av grovkornig gråröd granit som är den vanligaste bergarten i området. På den släta nordostsidan av blocket finns en mängd parallella repor, isräfflor, som bildades när blocket var en del av det fasta urberget och nordostsidan var vänd uppåt. När inlandsisen rörde sig över området repades berghällen av fastfrusna stenar och block. Senare bröts berget sönder av isen, som förde med sig Tälleberga kyrka en kort sträcka. När inlandsisen smälte bort från trakten för ca 12.000 år sedan låg området under Baltiska issjöns vatten.

Bilder

Mytomspunnen jätte

Enligt sägen blev en jätte som bodde i Ekebyborna så rasande över kyrkobygget i Kristberg att han kastade det stora stenblocket över sjön Boren för att förhindra uppförandet. Men han bommade sitt mål och nu ligger stenen där vid Tälleberget. Det är därför som klippblocket lär vrida sig varje gång det ringer i Kristbergs kyrka.

Det sägs även att vid viss belysning kan man i Tälleberga kyrka urskilja en jättes förstenade ansikte, som ändrar sig alltefter som solen vrider sig kring klippblocket och på midsommarafton dansar trollen kring det.

Hitta hit: Tälleberga kyrka finns en bit in i grönskan där länsväg 1099 Tälleberg - Skalleby tar av från länsväg 1097 Lilleberg - Karlsby. Koordinater: 58°36'34.4"N 15°12'29.2"E

Källa: Wikipedia

Hitta hit

Hittar du inte vad du söker?