Trolleflod

Det känns lite som att komma in i en saga när man går i trollskogen som tillhör naturreservatet Trolleflod. Här finns sumpskogar, myrar och kärr och träd som är 120 år gamla.

Bilder

Mer om Trolleflod

Det man kanske inte ser är att det myllrar av sällsynta och spännande arter som har ett paradis här där det finns gott om döda stående och liggande träd tack vare att skogen inte har gallrats. Och härliga mjuka kullar av mossa sticker inbjudande upp i naturskogen. Ta med en lupp och lägg er i den mjuka mossan, det finns mycket att upptäcka för stora och för små. Det här är en av de artrikaste platserna i länet vad gäller rödlistade mossor.

En parkering för besökare finns längs väg 51, därifrån går en markerad vandringsled som är drygt 2km lång.

Hitta hit

Fler naturområden

I Motala kommun finns 21 olika naturreservat som tillsammans med många andra friluftsområden bjuder in till egna strövtåg och upptäckter.

Hittar du inte vad du söker?