Tävlingsregler

Nedan hittar du tävlingsregler och villkor för vår tävling Motalas häftigaste hem.

1. Allmänt

Genom att delta i tävlingen accepterar du att följa: (a) de särskilda tävlingsreglerna (b) de allmänna tävlingsreglerna (c) användarvillkoren, samt (d) alla våra beslut avseende en tävling. Alla våra beslut är slutgiltiga och kan därmed inte ändras.

2. Final

Tillväxt Motala kommer utse tre finalister. Genom att delta i tävlingen godkänner du vår önska att få komma hem till er för att göra ett hemma hos-reportage och fota. Även att vi får ta drönarfoton över ert hem.

3. Åldersgräns, vem kan delta m.m.

För att delta i tävlingar måste du fyllt 18 år. Tävlingarna är inte öppna för anställda hos Tillväxt Motala, deras närmast anhöriga, för sponsorer och/eller andra företag som bidragit med priser.

4. Priser

Inget kontant alternativ kan erbjudas. Vi har rätt att byta ut ett pris mot ett annat med jämförbart värde. Mottagande av ett pris kan vara föremål för villkor som uppställs av tillverkare och leverantörer. Eventuell vinstskatt betalas av vinnaren.

5. Villkor för att ta emot pris, fusk m.m.

För att få ta emot pris (eller del av ett pris) måste vinnaren följa tillämpliga lagar och föreskrifter, de allmänna tävlingsreglerna och eventuella särskilda regler för en tävling. Vinnaren ska betala alla försäkringar, skatter och utgifter oavsett om detta angivits särskilt i beskrivningen av priset eller inte. Vi har rätt att diskvalificera deltagare och/eller vinnare som inte följt lag, de allmänna tävlingsreglerna, särskilda regler för en tävling, som fuskat eller om det föreligger sakliga skäl för diskvalifikation.

6. Rättigheter

De bilder du skickar in kan komma att användas för publicering på vår webbsida/vårt officiella Instagramkono. Genom att skicka dem till oss ger du oss en oåterkallelig, global, evig, royaltyfri licens att använda det inskickade materialet såsom vi finner lämpligt. Du garanterar att du innehar samtliga rättigheter och/eller samtycken till sådant material för att kunna ge oss en sådan licens.

7. Information om vinnare

Vinnaren kommer att bli kontaktad per e-post eller telefon så snart som möjligt efter att tävlingen avgjorts. Vinnaren kommer även att tillkännages på vår webbsida och/Instagram.

8. Ansvar

Vinnaren godkänner att vare sig vi, närstående Bolag, våra anställda och/eller sponsorer har något ansvar för personskada och/eller annan skada, stöld eller förlust som inträffat i samband med någon tävling eller på grund av ett pris (inklusive skada på eller förlust av själva priset i sig), förutsatt att det inte orsakats genom grov oaktsamhet eller uppsåt. Detta innebär bl.a. att vi inte har något ansvar gentemot vinnaren om t.ex. ett pris går sönder, en resa blir inställd eller försenad, eller om ett pris i övrigt inte uppfyller förväntningarna.

9. Policy förbehandling av personuppgifter

Alla deltagares personuppgifter kommer att behandlas enligt vår policy för behandling av personuppgifter. Personuppgiftspolicyn kan du läsa här.

I samband med både finalen och tävlingen kommer vi att använda personuppgifter för att meddela vinnaren om vinsten och för att skicka vinnaren sitt pris. I det fall vinnarens personuppgifter behöver behandlas på annat sätt än vad som anges i samtliga regler relaterade till tävlingen (se Punkt 1 ovan), kommer vi att informera om det i förhand.

Så fort vinnaren är utsedd och kontaktad kommer vi att radera samtliga personuppgifter till alla deltagare som varit med i tävlingen, men inte vunnit. Vinnarens personuppgifter kommer att raderas när vinnaren har tagit del av sitt pris och, i förekommande fall, när vinsten är förbrukad (exempelvis om priset är en resa). Om tävlingsbidraget är kreativt material förbehåller vi oss rätten att behålla personuppgifterna så länge vi kan komma att använda materialet.

Vi kommer att överföra vinnarens personuppgifter till våra samarbetspartners med enda syfte att de ska kunna skicka ut priset till vinnaren. Vid överföring av personuppgifter kommer vi att ålägga vår samarbetspartner att behandla personuppgifterna med respekt och i enlighet med tillämpliga lagar och förordningar.

Publicerad: 18 juni 2021
Senast uppdaterad: 01 juli 2021

Hittar du inte vad du söker?