Tillgänglighetsredogörelse

Här beskriver vi hur tillgänglig motalasjostad.se är. Här får du också information om hur du kan kontakta oss om du upptäcker brister.

Vår digitala service ska kunna uppfattas, hanteras och förstås av alla användare, oavsett till exempel funktionsnedsättningar och oberoende av vilka hjälpmedel de använder.

Tillgänglighet för Tillväxt Motalas webbplats

Tillväxt Motala AB står bakom webbplatsen motalasjostad.se. Vi vill att så många som möjligt ska kunna använda webbplatsen. Det här dokumentet beskriver hur webbplatserna uppfyller lagen om tillgänglighet till digital offentlig service, eventuella kända tillgänglighetsproblem och hur du kan rapportera brister till oss så att vi kan åtgärda dem.

Hur tillgänglig är webbplatsen?

Vi är medvetna om att delar av webbplatsen inte är helt tillgängliga. Se avsnittet om innehåll som inte är tillgängligt nedan för mer information.

Vad kan du göra om du inte kan använda delar av webbplatsen?

Om du behöver innehåll från webbplatsen som inte är tillgängligt för dig, men som är undantaget från lagens tillämpningsområde enligt beskrivning nedan, kan du meddela oss.

Svarsiden är normalt 2-5 arbetsdagar.

Du kan också kontakta oss på följande sätt:

Rapportera brister i webbplatsens tillgänglighet

Vi strävar hela tiden efter att förbättra webbplatsens tillgänglighet. Om du upptäcker problem som inte är beskrivna på den här sidan, eller om du anser att vi inte uppfyller lagens krav, meddela oss så att vi får veta att problemet finns.

Tillsyn

Myndigheten för digital förvaltning har ansvaret för tillsyn för lagen om tillgänglighet till digital offentlig service. Om du inte är nöjd med hur vi hanterar ditt påpekande om bristande webbtillgänglighet eller din begäran om tillgängliggörande av innehåll kan du anmäla till Myndigheten för digital förvaltning och påtala det.

Teknisk information om webbplatsens tillgänglighet

Vår webbplats är delvis förenlig med lagen om tillgänglighet till digital offentlig service, på grund av de brister som beskrivs nedan.

Innehåll som inte är tillgängligt

Otillgängliga dokument

Vissa äldre PDF-dokument är inte helt tillgängliga eller rätt taggade för att fungera med skärmläsare.

Alternativtexter

En del bilder saknar alternativtexter vilket betyder att användare med uppläsande hjälpmedel inte får veta vad bilden föreställer. Vi jobbar löpande med att åtgärda detta.

Digital guidning

För att kunna visa upp Motala och Borensberg på ett attraktivt sätt erbjuder vi våra besökare en digital guidning som presenteras i ett verktyg levererat av FastOut. Den digitala guidningen kan vara svår att styra för personer med motoriska svårigheter och svår att använda för användare med skärmläsare.

Hur vi testat webbplatsen

Vi har gjort en självskattning (intern testning) av webbplatsen. Vi har även gjort automatisk testning med verktygen Ace it och Wave.

Senaste bedömningen gjordes den 10 juni 2021.

Webbplatserna publicerades den 10 juni 2021.

Redogörelsen uppdaterades senast den 10 juni 2021.

Hittar du inte vad du söker?